استعداد مهم ترین و ارزشمندترین ثروت ماست، ما در هرفرصت به دنبال استخدام افراد متفاوت وخلاق درتجارت هستیم و سعی برآن داریم که از طریق روش های جدید و ایده های نو این استعدادها را یافته و شکوفا نماییم اگرفکر می کنید دارای این ویژگی ها هستید و ایده کار کردن در گنبد فیروزه را دوست دارید، با ما در ارتباط باشید. ما به دنبال افرادی با انرژی مثبت هستیم کسانی که با ویژگی های ما مطابقت داشته باشند. قطعا در کنارمان جای خواهند داشت.

ارسال رزومه